POMOC LIDEM S PEDOFILNÍM CÍTENÍM

Dr. Frans Gieles, Nizozemsko

Přednáška pronesená na
Světovém sexuologickém kongresu, Paříž, Francie, červen 2001
a na kongresu Severské asociace pro klinickou sexuologii, Visby, Švédsko, září 2001

Zdroj: < http://www.helping-people.info/ >
Překlad do češtiny: Host, sikboy24, červenec - prosinec 2002, upraveno v květnu 2003.
Verze: 2.6.2003
Tato citace je umístěna na webu pf03.wz.cz
Český překlad je zveřejněn bez vědomí a výslovného souhlasu autora přednášky, a to jako citace drobného díla v souladu s českým autorským zákonem.

Životopis autora
Shrnutí přednášky
Text přednášky
Schéma - druhy pomoci

ŽIVOTOPIS AUTORA

Dr. Frans E. J. Gieles, speciální pedagog, Nizozemsko
e-mail: frans@humanbeing.demon.nl

Narozen 1941.
Byl v domácnosti (was a house parent) a pracoval v dětských domovech.
V roce 1974 získal diplom ze speciální pedagogiky, terapie a sociální pedagogiky na Univerzitě Utrecht.
Předseda sekce Soudní péče o mládež na Univerzitě Nijmegen.
Disertační práce “Konflikt & kontakt”, Groningen, 1992, je o zvládání konfliktů v běžném životě a o metametodologii.
Autor knihy “Groepsleider, een vak apart” z roku 1977, jedné z dodnes hodně čtených knih v tomto oboru. (Pozn. překl.: holandský název práce není v anglickém textu přeložen - jedná se zřejmě o cosi ohledně vedení skupin).
Všechny publikace jsou v holandštině, jen některé jsou přeloženy: http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/
Od roku 1981 pomáhá lidem, kteří zápasí s pedofilním cítěním.

SHRNUTÍ PŘEDNÁŠKY

V dnešní době bývá pedofilní cítění téměř všude považováno za příznak úchylky a duševní poruchy. Soudy většinou ukládají (v souvislosti s případnými delikty - pozn. překl.) nějaký způsob léčby. Mimoto ale je mnoho mladých lidí, zvláště ve věku kolem dvaceti let, kteří zápasí se svým pedofilním cítěním a hledají nějakou pomoc. Jaký druh léčby máme použít? Chtěl bych rozlišit trojí druh pomoci:

  1. "Léčba" ("Treatment") - specifický způsob zacházení, který je v současné době rozšířený.
  2. Svépomoc (Self-help) – tato metoda je v Nizozemsku užívána v několika místních skupinách NVSH (Nizozemské sdružení pro sexuální reformu). Také podpůrné kroužky mohou pomoci. Ty užívá několik církevních komunit.
  3. Skutečná léčba (Real Therapy) – nazývám ji tak pro rozlišení mezi bodem 1 a bodem 3. První způsob bývá také často nazýván terapií, ale podle mého názoru bod 1 není léčbou, ale jen úpravou ("treatment”) na úrovni chování.

Je zřejmé, že každá metoda má svá silná i slabá místa. Je proto potřeba rozlišovat mezi jednotlivými klienty, aby byla pro každého z nich zvolena správná metoda. Neexistuje jedna metoda léčby použitelná pro všechny.
První metoda vzbuzuje kritické námitky, že je založena na vnějším nátlaku a postrádá hloubku, protože se zaměřuje pouze na chování.
Třetí metoda je pak dobře známá.
Chci vyzdvihnout do popředí druhou metodu jako použitelnou pro mnohé klienty. Tuto metodiku jsme v Nizozemsku mnoho let praktikovali s přiměřenou úspěšností.

Text přednášky