Start

What is new?

2022

Citaten uit:
Anton Nootenboom: ‘Praten, dat vinden wij mannen moeilijk’  
Freek Schravesande - NRC, 21 juni 2022
Anton Nootenboom (35) leerde in het leger houden van afzien, maar onderdrukte te lang zijn emoties. Als The Barefoot Dutchman liep hij grote afstanden om aandacht te vragen voor mentale problemen bij mannen. „Ik had op dat gebied geen weerstand opgebouwd.”
[... ... ... ...]
„Ik ben aan de slag gegaan als spreker op scholen en bij bedrijven, om te vertellen dat het tonen van emoties geen zwakte is maar juist moedig. En dat wij mannen een veilige ruimte voor elkaar moeten creëren om erover te praten. Want zelfmoord onder mannen is ook hier een probleem.

2021

Shira Keller; Trouw, 24 augustus 2019
Als je droomt slaapt je ego
De psychodynamische therapie à la Jung is in opkomst, constateert therapeut Nancy van den Berg-Cook: ‘We kunnen niet alles op wilskracht overwinnen.’

2019

Gieles, F.E.J.; Pedofilia and Pedosexuality - Lecture 2019, Amsterdam
Please, make a distinction between pedophilia, feelings, and pedosexuality, acts.

2018

Gieles, F.E.J.; Pedofilie - Een serie mini-colleges.

2017

Gieles, F.E.J.; Forget the four percent - Remember the one percent - August 2017
Now and then, I have said that the research of Rind c.s. should prove that a sexual experience during childhood in only four percent should result in lasting harm, and only for girls and only for cases of incest and force. This is not correct. I discovered this in a shock after someone said that this was only one percent. In my text to correct this into 4%, I wanted to place a link to this cipher in Rind’s meta-analysis. This 4% cannot be found there! ... The 1% can be found in Rind’s meta=analysis, but this cipher has another meaning.
... Explanation ... Snakes in the grass ... Contemplation ...

Gieles, F.E.J.; Vergeet de vier procent - onthoud de één procent - Augustus 2017
Nu en dan en her en der heb ik beweerd dat uit het onderzoek van Rind c.s. zou blijken dat blijvende schade na een seksueel contact in de kindertijd slechts in vier procent van de gavallen optrad, en dan nog alleen bij meisjes en dan alleen na incest of dwang. Dit klopt bij nader inzien niet.
Hier kwam ik tot mijn schrik achter toen iemand beweerde dat dit één procent was. Bij mijn tekst om dit te corrigeren in 4% wilde ik een link zetten naar dit getal in Rind's onderzoek. Die 4% bleek niet te vinden te zijn! ...
Wel komt de 1% voor in Rind's meta-analyse, maar deze betekent daar iets heel anders.
... Uitleg ... Adders onder het gras ... Beschouwing ...
 

Read More 2
New articles added since 2012. Both lists give author, article, short summary and a link to the articles on the website of JON: < http://www.jorisoost.nl >.
This group, later two groups, has practisized, further developped and funded (in science and philosophy) the methodology of the self-help groups. Because the group is a Dutch group, the Dutch list is longer than the English list.

Read More 2 
 
Lees Meer 2 (Dutch) 
 

Start