[Start]     [Lezing]

Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens?

Schema

 

1. 'Behandeling'

2. Zelfhulp

3. Echte therapie

Hulpverlener

Gezond, goed en normaal Een zoekende mens Gids, raadgever, medemens

CliŽnt

Ziek, slecht en afwijkend Een zoekende mens Zoekende hulpvrager, medemens

Doel

Geen genezing maar controle Onderlinge hulp
De eigen weg vinden
Welbevinden en het vinden van de eigen weg

Methode

Gedrags'therapie'
Penismeting (plethysmografie)
Gedragscontrole
Cognitieve 'therapie'
Alsmaar herhalen
Groepsdruk
Delictanalyse en -preventie
(Groeps)gesprek
Luisteren naar elkaar
Uitwisselen van bewuste gevoelens, ervaringen en ideeŽn
Praktische onderlinge hulp

Daarnaast kan een steungroep behulpzaam zijn

Gesprek
Acceptatie van bewuste en aanvankelijk onbewuste gevoelens
Ontdekken hoe met deze gevoelens valt te leven

Resultaten

Spanning, stress
Zelfvervreemding
Gezin uit elkaar
Enige recidive: 7,4%?*1
Herkennen van gevoelens
Acceptatie van gevoelens
Kameraadschap
Hoop voor de toekomst
Ethische richtlijnen
Enige recidive: 6,25%?*2
Inzicht
Zelfacceptatie
Groei van het Ik
Bewustzijn
Enige recidive: 12,8%?*3

Visie

De mens als een mechanisch wezen De mens als sociaal wezen De Humanistische psychologie en psychodynamiek

CliŽnten

Alleen voor mensen die niet in staat zijn te communiceren en zichzelf in de hand te houden Voor mensen die in staat zijn te communiceren, naar de problemen van anderen te luisteren en zichzelf in de hand te houden Voor mensen die in staat zijn te communiceren, na te denken en zichzelf in de hand te houden

Overleven

Het spel meespelen
Stoppen
Accepteren
Onderzoek alles en behoud het goede
Soms is het te zwaar om naar problemen van anderen te luisteren. Neem een pauze, gebruik humor of maak subgroepjes Men gaat door een periode van onzekerheid en twijfels, maar uiteindelijk verdwijnt dit probleem
*1 Alexander 1999
*2 Kirkegaard & Northey, Gieles in deze lezing
*3 Alexander 1999

 

[Start]     [Lezing]