Vorige Start Omhoog

Bijlage 7

Plan van aanpak

 

Vooraf:

Psycho-educatie en
beslissingsmatrix.

Uit evenwicht door

Maatschappij-groep

Hobby-ontwikkeling; 
leefstijl-balans; 
drama / creatief spel; 
groepspsychotherapie; 
mentorgesprek; 
gezins- en relatiegesprekken en
problemen leren oplossen.

1. Probleem, spanningen
2. Blijvende omstandigheden

 

Gebeurtenis / prikkel

Assertiviteitstraining

Sociale vaardigheden; 
avondgroep; 
voor-/nabespreken weekend; 
groepsbespreking; 
groepstherapie en
sociotherapie.

1. Gebeurtenis
2. Seksuele/agressieve prikkel
3. Conflicten

Wens nare gevoelens direct te verminderen (BOB)

Cognitieve veranderingen

Empathie t.o.v. slachtoffer; 
remmers en ontremmers kennen; 
alternatieve afleidingen, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, sport en 
seksualiteitsgroep.

1. Denkfouten
2. Schijnbaar onbelangrijke beslissingen (SOB)

Verhoogd-risico-situatie (VRS)

Herkennen van deze situaties

Vermijden van deze situaties; 
noodoplossingen kennen en 
herinneringskaart

1. Kans op verliezen controle
2. delict is praktisch mogelijk
3. aanwezigheid middelen

Gedeeltelijke terugval

Gedachtenstop

Scoren van de drang; 
surfen op de drang en 
modificeren van fantasieŽn.

1. Fantaseren over delict
2. Plannen van een delict

'Zie-je-wel' effect

Cognitief herstructureren

Noodoplossingen kennen

1. Je schuldig voelen
2. je schamen
3. De moed opgeven
4. Onverschillig worden
5. Kwaad worden

Terugval

Verantwoordelijkheid nemen

Consequenties dragen

Delict plegen

Vorige Start Omhoog