Vorige Start Omhoog Volgende

Bijlage 2

De ambulante behandeling van pedofielen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik

Korte beschrijvingen van Joep, Jo en Jos 

(de namen zijn gefingeerd, de beschrijvingen ook, maar berusten wel op de werkelijkheid). 

1. Joep 

Joep is een 48-jarige man, die op zijn tiende jaar een ernstig hoofdletsel kreeg door een verkeersongeval. Vanaf dat moment was er een duidelijke knik in de levenslijn. Hij consulteerde de ene specialist na de andere, maar niets hielp. Hij leeft thans van een uitkering, woont wel zelfstandig, maar wordt begeleid door de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). 

Op zijn 12de benaderde hij een buurmeisje seksueel. 
Op zijn 16de seponeerde Justitie een dergelijke zaak.
Op zijn 18de stelde een zenuwarts castratie voor, hetgeen anderen weer te gortig vonden. 
En zo is het eigenlijk doorgegaan tot nu toe. Geen enkele therapie hielp.

Toen hij in augustus 1995 voor de zoveelste keer recidiverende was het geduld en de clementie van de Justitie op. Maar deze man hoort niet in de gevangenis en ook niet in een psychiatrische inrichting 

(hij heeft - a1s gevolg van zijn hersenletsel - lichte motorische en ernstige cognitieve en emotionele stoornissen).

Op mijn voorstel hem met Androcur (2 x 50 mg per dag) te behandelen is de Justitie bereid
hem uit de gevangenis te ontslaan (hoe ethisch is mijn voorstel?). 

Als ik afga op de mededelingen van Joep zelf heeft deze medicatie een optimale werking

(weinig bijwerkingen en een totale remming van libido, seksuele fantasieŽn en masturbatiebehoeften).

Joep wordt veroordeeld tot 1 maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De advocaat heeft
hoger beroep aangetekend. 

Beleid: 

Doorgaan met Androcur; 
begeleiding door maatschappelijk werkster (SPD) en psychiater (Riagg); 
verwijzing naar neuropsychiater om zijn hersenletsel opnieuw te evalueren.
(De laatste gegevens dateren van 30 jaar geleden.) 
Daarna beoordelen of cognitieve en sociale vaardigheidstraining in een revalidatiekliniek nog zinvol zijn.

2. Jo 

Jo is een 47-jarige ongehuwde man, ex-taxichauffeur , die voor het eerst - wegens seksueel misbruik van kinderen - met de Justitie en de hulpverlening in aanraking komt. Bij zijn verhoor beslist hij schoon schip te maken en biecht veel meer op dan waarvan hij beschuldigd wordt. Dat levert een lijst op van 50 verschillende kinderen sedert 1969. 

Zijn belangrijkste doel in de hulpverlening is resocialisatie (een baan krijgen, een woning kunnen huren). Hij zegt zijn lesje nu wel geleerd te hebben en hij belooft - met de hand
op zijn hart - nooit meer terug te vallen op zijn oude gedrag. 

Jo wordt veroordeeld tot 240 uur vervangende werkstraf. De officier van Justine heeft
hiertegen hoger beroep aangetekend. 

Beleid: 

Opstellen van een de1ictscenario 
(Daan van Beek, februari 1995); 
behandelen volgens het terugval-preventiemodel 
(Jules Mulder, Tijdschrift voor Psychotherapie, maart 1995); 
resocialisatie.

3. Jos 

Jos is een 50-jarige gehuwde tennisleraar. Drie pupillen (allen onder 16 jaar) dienen een aanklacht tegen hem in. Zijn verhaal komt in de krant.  Het hele dorp weet ervan. Zijn vrouw - die een belangrijke functie bekleedt bij een groot bedrijf - wordt voor een half jaar met een ernstige depressie en suÔcidaliteit op een PAAZ opgenomen. De hele affaire blijkt bovendien bij haar allerlei oude prob1emen uit haar jeugd te reactiveren.

Jos krijgt 240 uur werkstraf. De officier van Justitie vraagt hoger beroep aan mede door het feit dat er inmiddels een vierde aanklacht binnen is.

Beleid:

Behandeling op psychodynamische grondslag
(Gabbard: Sexual Exploitation in Professionel Relationships);
resocialisatie
(nergens kan hij meer terecht als tenniscoach);
partnerrelatie-psychotherapie;
individuele therapie van de vrouw (aanvankelijk om haar houding te bepalen to.v. haar echtgenoot (scheiden of niet en hoe dan verder) maar meer en meer
om haar eigen problematische jeugd te verwerken).

Vorige Start Omhoog Volgende