Start Omhoog

Schema

Bij 'Maar meneer, u bent een dader!'

Element

Behandelaars

CliŽnten

Kritiek

(1) Interpretatie

Als de dader van een delict. 
Als vreemd en anders als gestoord en gevaarlijk, als manipulator. 
Als een zich gedragend mens. 
Als een persoon met een innerlijk, een eigen levensverhaal en een vermogen tot handelen, als een geheel en als een individu. Te reductionistisch. Twee mensvisies: een voor cliŽnten, een voor behandelaars.

(2) Doelen

Voorkomen van recidive, dus veranderen van delictgedrag; verantwoordelijk worden. Geen gegevens over. 
Vermoedelijk slechts: dit overleven. 
Te beperkt, te gedragsgericht, niet therapeutisch.

(3) Werkwijze

Narratieve dwang en andere vormen van dwang en controle. 
Voorwaarden vooraf, afstand houden, een groep, delictscenario en -keten, seksuele script, trechter vermijden, opdrachten, fantasieŽn normaliseren; soms medicijnen.
Men voelt zich als kleuter behandeld en klaagt over de eindeloze herhalingen.  Te veel dwang, te veel op het uiterlijke gedrag gericht; geen aandacht voor de psyche en de onderliggende problemen. 

(4) Afloop

Recidive? Deze is laag. Gedrag veranderd? Vragenlijsten, nazorggroep. 
Prikkels? Ontremmers? Contacten? 
Men gaat 'Ja & amen' zeggen, men leert toneelspelen. 
'Geen spat veranderd'
Obsessies en depressies blijven wat ze waren.
Onbedoeld:  ontherapeutische gevolgen. 

(5) Bevinding achteraf

Hier zijn geen gegevens over. Indruk: 'wat moeilijk!' maar ook trots op eigen deskundigheid. 

Dat de cliŽnten zich naar voelen is juist goed. 
Uiterst negatief. Te afschuwelijk voor woorden. Gedeprimeerd, vernederd, getraumatiseerd, zelfvertrouwen weg. Dit is een wrede methode.  Neem de bevinding van cliŽnten eens  serieuzer. 

(6) Inzichten

Men blijft binnen dit model en dit moet ook.  Ik doe maar alsof ik vind en doe wat ze zeggen.  Dit werkt niet, althans niet therapeutisch. 

(7) Zoekweg

Geen. 
Er zit geen ontwikkeling in, er is geen zelfkritiek. 
Ivoren toren.|
Ideologie.
Laten ze toch eens luisteren en respect tonen. Kijk eens kritisch naar het model en de visie daarachter. Ga methodiek ontwikkelen.

Totaalbeeld

Een zeer eenzijdig model vol gebruik van dwang, dat oogt als een ideologie, een in zichzelf gesloten systeem. 

Een ramp! 
En ik ben geen spat veranderd. 

Word zelfkritisch; herzie het model.

Start Omhoog